Laddar

Vill veta hur du mår – skickar hem kuvert

Är du utvald?

delningar

I dagarna får 7000 invånare i Blekinge ett kuvert från Folkhälsomyndigheten och landstinget.

Mottagarna är slumpvis utvalda att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan.

Genom enkäten får Folkhälsomyndigheten en bild av hur Sveriges befolkning mår och hur hälsoläget förändras över åren. Resultaten blir ett underlag för beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa.

Enkäten består av 64 frågor, skriver Landstinget i ett pressmeddelande.