Laddar

Våtmarksrestaurering drabbas och naturnära jobb försvinner när anslagen minskar

Flera projekt läggs på is.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

Eftersom de riktade bidragen från Naturvårdsverket minskar i budgeten för 2019, påverkas Blekinge genom inställda satsningar.

För Blekinges del handlar det om en halvering av anslagen, något som får olika konsekvenser.

Bland annat kommer de naturnära jobben som 36 nyanlända och arbetslösa varit sysselsatta med i Skogsstyrelsens regi att försvinna, skriver Länsstyrelsen.

Även den stora våtmarkssatsning som gick ut på att anlägga nya och restaurera befintliga våtmarker i länet, dras tillbaka.

"Länsstyrelsen beviljade förra året fyra ansökningar på totalt 5,4 miljoner och för 2019 har vi fått in ytterligare fyra ansökningar om totalt 5,2 miljoner, vilka därmed inte kan beviljas. De projekt som tidigare beviljats medel påverkas inte", skriver myndigheten på sin hemsida.

Man gör dock bedömningen att de minskade anslagen i nuläget inte kommer att innebära några personalneddragningar.

Relaterade artiklar