Laddar

”Sverige har alltid varit mångkulturellt”

"Vilka var det som kom över isen för 11 000 år sedan? Inte var det svenskar." Nu anordnas en föreläsning om det mångkulturella Sverige.

delningar

Det är föreningen Mångkulturellt Centrum i Ronneby som bjuder in till en föreläsning nu på torsdag kväll klockan 18.00 på Kulturcentrum.

På plats finns Gustavo Nazar som är sociolog och en välkänd profil i MalmöLund.

Han arbetar med antidiskriminering och likabehandlingsfrågor vid Malmö Stad och har under många år arbetat med värdegrundsfrågor och interkulturell kommunikation på Malmös skolor.

Även Jonas Sjölander som är docent i historia och ursprungligen från Ronneby, kommer att medverka. Han arbetar som forskningsledare på Malmö Universitet och Malmö stads institution Pedagisk Inspiration.

I ett pressmeddelande förklarar docenten begreppet mångkultur:

– Det är ett omdiskuterat begrepp. Det har flera olika innebörder och kan omfatta olika ståndpunkter. Sverige beskrivs ofta som en mycket homogen nation historiskt sett. Men detta är inte en helt korrekt beskrivning. Sverige, liksom andra nationer och områden består så långt tillbaka i historien som vi känner till, av olika befolkningar och ”blandningar” av befolkningsgrupper.