Laddar

Svart avfallsvatten pumpas ut längs Blekinges kust

964 liter smutsvatten per sekund.

delningar

Dykare från den ideella organisationen SCSC, Swedish Coast and Sea Center, har filmat hur pappersbruket Stora Enso i Nymölla pumpar ut 964 liter med syreförbrukande vatten per sekund, utanför Sölvesborgs kust. 

Mängden motsvarar en bassäng stor som ett fyravåningshus lika långt och brett som en fotbollsplan – om dagen, skriver Expressen.

– Det som kommer ut är bland annat fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen. Men vi uppfyller de villkor som vi fått av staten och släpper ut mindre än vad vi får. Vi lyder under kraven av miljömärkningen Svanen och EU-blommans kriterier, säger Michael Lindemann från Stora Enso i Nymölla.

Dykarna menar att utsläppen av kemiska ämnen ökar i Östersjön och att ingen riktigt känner till vilka effekter det får.

Marinbiologer hävdar att den ökande mängden algblomning i Östersjön hänger samman med övergödning orsakad av människors utsläpp av fossila bränslen och avloppsvatten.

Teorierna möter dock kritik, skriver Expressen. Forskaren Sture Hansson menar att utsläppen av näringsämnen är nere på 50-talets nivåer och säger att djur som exempelvis havsörn och säl som då var utrotningshotade, nu lever i högsta välmåga.

Enligt honom kan man inte slå fast att det är människan som orsakat döda havsbottnar. I stället beror det delvis på Östersjöns brist på saltvatteninflöde.