Laddar

Stressade trebarnsmammor får en chans till lugn och ro

Kvinnor som själva skött hushåll och barn kan nu belönas.

delningar

Om du är kvinna och har fött minst tre levande barn utan att ha fått någon hjälp i hushållet, kan du vara berättigad till att ansöka om pengar från Stiftelsen Johanna Sterns minne.

Pengarna ska gå till rekreation, helst i lantlig miljö.

Detta är stadgarna för den fond som det just nu går att söka medel från i Sölvesborg, skriver kommunen på sin hemsida.

De kriterier som ska vara uppfyllda för att ha en chans att få ta del av pengarna lyder som följer:

”Bidragsberättigade är kvinnor som fött minst tre levande barn och utan stadig hjälp skött sitt hushåll. Medel skall användas för vila någon tid utanför hemmet – helst på landet. Endast kvinnor bosatta (det vill säga skrivna) inom Sölvesborgs gamla församling kan enligt villkoren erhålla bidrag”.

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast söndagen den 20 maj i år.

Relaterade artiklar