Laddar

Söker efter miljögift på öde sågverk

Sedan sågbolaget Viking Timber gick i konkurs för fyra år sedan har området stått tomt. Nu ska det kartläggas på miljögifter.

delningar

Konkursförvaltningen övergav fastigheter där ett sågverk och en handelsträdgård tidigare huserat efter att en genomgång och försäljning av lösa inventarier inte gav något.

I dag finns det ingen ägare till fastigheterna. För att området ska kunna utvecklas positivt i framtiden har Karlshamns kommun tagit på sig ett huvudmannaskap för att göra en miljöutredning.

– Flera intressenter finns för nya industriändamål och Karlshamns kommun tycker det är viktigt att kunna bidra till att området kommer till användning igen och att de förorenade områdena kan åtgärdas för att minska miljöpåverkan så fort som möjligt, säger Theresia Bergdahl, näringslivsutvecklare i Karlshamns kommun, i ett pressmeddelande.

Syftet med utredningen är att visa hur förorenat området är. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har avsatt 375 000 kronor för ändamålet. Provtagningarna startar i dag och som kommer att pågå fram till den 1 juni. Resultatet presenteras senfe i höst.

– Då ska även en åtgärdsplan presenteras och sedan får vi se hur vi från kommunens sida kan gå vidare i detta ganska komplicerade ärende, säger Theresia.

Relaterade artiklar