Laddar

Snart kan du bli filmad av tågvärden

I ett nytt förslag föreslås övervakningskameror på tågvärdarna.

delningar

Redan i november förra året lämnade Sverigedemokraterna in förslaget om kroppskameror till regionfullmäktige i Skåne.

Bakgrunden är att anställda i kollektivtrafiken i Skåne vid flera tillfällen hade blivit utsatta för misshandel och hot.

Liknande fall har även uppmärksammats i år, bland annat i Tomelilla i mars månad. Där gick en 18-årig man till attack mot tågvärden efter en hetsig diskussion.

För att öka tryggheten vill Sverigedemokraterna i grannlänet att personalen ombord på tåg och bussar ska bära en övervakningskamera på sin kropp. De skriver i motionen att ingen anställd ska behövas utsättas för misshandel eller hot. Idén är att kamerorna ska verka avskräckande.

”Vid många tillfällen kan det sluta med att det står ord mot ord vid rättegångar och i en del fall förekommer det att gärningsmän går fria i brist på bevis. Detta är något som Sverigedemokraterna inte finner acceptabelt”, står det i förslaget som har undertecknats av Lars Nyström, Patrik Jönsson och Jörgen Grubb.

Partiet vill därför att Skånetrafiken ska införa ett test med kroppburna kameror. Ärendet tas upp under tisdagen när regionfullmäktige håller sitt möte. Förslaget är varken att säga ja eller nej till kamerorna. Däremot vill politikerna att frågan ska utredas.

Det de är skeptiska till är hur effektiva kamerorna är på att förebygga hot och våldsbrott mot personalen. Dessutom måste de lösa frågan med tillstånd och finansiering. Troligen kommer företagen som kör tåg och bussar att stå för notan.

Liknande projekt har genomförts på andra platser i landet. Senast i somras infördes ett pilotprojekt på bussarna i Järva utanför Stockholm. De tog steget att införa kamerorna efter att ha sett hur de fungerar på andra håll i Sverige.

– Flera tågvärdar som deltog i testet beskrev att kameran kändes som att ha en extra kollega med ombord. Alla som fick prova kameran vill också att den införs permanent, sade Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva i ett pressmeddelande i samband med att de startade pilotprojektet med kamerorna.

Skånetrafiken och Blekingetrafiken kör Öresundståg på sträckan KöpenhamnKarlskrona. Även pågatågen från Skåne trafikerar vissa delar av Blekinge.

Text: Henrik Nordell och Mattias Nilsson.