Laddar

Smidiga uppfinningen kan rädda liv

Till våren utrustas räddningstjänsten i Blekinge.

delningar

Brandmannen Viktor Paulsson i Karlshamn har kommit på en lysande idé. I stället för att släpa på en uppåt 16 kilo tung brandsläckare kan man enkelt bära den med sig på ryggen och ha händerna fria.

Uppfinningen kallas Släckväskan och lanseras nu till presumtiva köpare inom räddningstjänster, säkerhetsföretag, rederier och försäkringsbolag.

– Men även privatpersoner kan ha nytta av väskan, menar Paulsson.

Tanken är att man snabbt ska kunna bära med sig en pulversläckare på ryggen, något som blir mycket mer effektivt.

 

I mars kommer räddningstjänsterna i östra och västra Blekinge att få sina första släckväskor och framförallt underlättar det för brandbefälen.

– När vi kommer till en brand i en byggnad går de alltid först ett varv för att bilda sig en uppfattning om var det brinner, eldens omfattning och hur vi ska angripa den. Då blir det smidigt att kunna ha en släckväska på ryggen för att omedelbart kunna påverka branden vid upptäckt. Även deltidsbefälen som ofta är de som kommer först till platsen i de kommuner där det finns en FIP (första insatsperson) kommer att ha stor nytta av väskan.

Prototypen togs fram 2017 och just nu är Viktor Paulsson inne i en lanseringsperiod.

Hur har kunderna reagerat på produkten? – De flesta häpnar och säger: Va? Finns inte detta redan? och det känns ju mycket positivt.