Laddar

Småföretag i Blekinge värderas allt högre

"Resultaten visar att små- och medelstora företag mår bra i Blekinges län."

delningar

Enligt Valuations Värdebarometer, ökade värdet på små- och medelstora företag i Blekinge med 9,2 procent förra året. Därmed hamnar länet på sjunde plats när värdetillväxten i de olika regionerna i landet jämförs. Det kan jämföras med att länet hamnade på tolfte plats under 2015.

— Resultaten visar att små- och medelstora företag mår bra i Blekinges län. Ökningen av det samlade värdet under 2016 kan ses som ett mått på länets framtida utvecklingsmöjligheter, säger Tomas Hjelström, chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB i ett pressmeddelande.

Valuations värdebarometer presenteras för sjätte gången. Den bygger på årsboksluten från totalt 89 538 svenska små- och medelstora företag. Undersökningen omfattar 1 050 aktiebolag i Blekinge med mellan 1 och 49 anställda som har bokslutsmånad december 2016.

— Värdebarometern är en indikator på konjunkturen och ger viktig information om tillståndet för Sveriges småföretag, både regionalt och på riksnivå. Går de mindre företagen bra, går regionen bra. Det är där de flesta nya jobb skapas säger chefsanalytiker Tomas Hjelström.