Laddar

Skriver om Augerumsapotekare – belönas med 100 000 kronor

Får arbetsstipendium från känt bokförlag.

delningar

Författaren Eva-Marie Liffner är en av nio svenska författare som belönas med 100 000 kronor vardera i arbetsstipendier för olika projekt från bokförlaget Natur & Kultur.  

Liffner skriver om Johan Ferber som var amiralitetsapotekare i den nya staden Karlskrona under tidigt 1700-tal.

Liffner vill teckna en bild av den örtagård han lät anlägga i Augerum – en bok om människor, idéer och kunskap under en omvälvande tid.

Årets nio stipendiater vaskades fram bland 268 ansökningar.