Laddar

Skolanställd agerade ”mycket olämpligt”

Skolan får nu kritik för att man brustit i att utreda och anmäla händelsen.

delningar

En elev på en skola i Olofström har vid två fall enligt en anmälan utsatts för kränkande behandling av en anställd på skolan.

Nu har Barn- och elevombudet på Skolinspektionen tittat på ärendet och slår fast att den anställde har agerat ”mycket olämpligt” – men inte tillräckligt för att det ska anses ha utgjort kränkande behandling mot någon elev.

Skolan kritiseras dock för att ha brustit i att utreda och anmäla händelserna, skriver Nyhetsbyrån Siren.

Barn-och elevombudet vill efter sin granskning framhålla vikten av att huvudmannen säkerställer att skolans personal tänker på hur de agerar och uttrycker sig samt vilket budskap de förmedlar till eleverna.

I detta ligger även att skolpersonal inte uttrycker sig eller agerar på sätt som av eleverna kan uppfattas som orättvist.

Nu har man fram till den 7 augusti på sig att vidta åtgärder för att utreda och anmäla uppgifter om upplevd kränkande behandling.