Laddar

Ska utreda eventuella föroreningar i Alnaryd

Fyra kilometer norr om Tving ligger Alnaryd. Vid byns bruk misstänker man nu att marken är förorenad. Länsstyrelsen håller på att leta efter personer som kan granska miljön runt bruket.

delningar

Det är i Lillån som ansluter till Nättrabyån och som ligger nära bruket som man hittat förhöjda halter av kvicksilver.

Prover visar att andelen kvicksilver överstiger riktvärdena.

Nu misstänker Naturvårdsverket att marken runt bruket kan vara förgiftad.

Tidigare har man fått klartecken till att inleda en förstudie och just nu letar man efter konsulter som kan arbeta med detta.

Uppdraget ska mynna ut i tre separata handlingar: en genomförandebeskrivning, en förstudierapport och en förstudiepromemoria.