Laddar

Saknar bibliotek och vägledning på modersmål – nu måste skolan bättra sig

Skolinspektionen riktar kritik.

delningar

Skolinspektionen har granskat en grundskola i Ronneby kommun och funnit att kommunen i vissa fall inte uppfyller de krav man kan förvänta sig, enligt skollagen.

Det handlar om två saker: tillgången på skolbibliotek och bristen när det gäller att tillhandahålla studiehandledning på elevernas modersmål.

Intervjuade speciallärare och specialpedagoger uppger att det helt saknas studiehandledning i några språk och i vissa arabiska dialekter samt att vissa språk saknas vid somliga skolenheter. De säger också att studiehandledning på arabiska är underdimensionerad.

Nu ska skolan se över bristerna och åtgärda dem innan sommaren och hösten.