Laddar

Så vill de unga göra länet mer attraktivt

Bättre arbetsmarknad och fler bostäder är några av önskemålen efter Region Blekinges enkät.

delningar

Under våren 2018 genomförde Region Blekinge djupintervjuer med målgrupperna, unga (18-28), studerande och invandrare i etableringsfas för att fördjupa kunskapen om vilka insatser som behövs för att behålla målgrupperna i Blekinge.

Intervjuerna gjordes i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona. Deltagarna kom från samtliga kommuner i Blekinge.

Nu har Region Blekinge presenterat sin rapport och här är något av det som framkommit:

Studenterna på BTH önskar bättre kollektivtrafik, bättre marknadsföring av utbudet i stan, studentpriser, att det finns boenden för studenterna och att man skapa attraktivitet även vintertid.

Studenterna på Hyper Island efterfrågar studentpriser på kollektivtrafiken, bättre marknadsföring av vad som händer och menar även att det är svårt att ha ett specialintresse i Karlskrona, något man skulle behöva jobba på.

De unga mellan 18-25 år på Navigatorcentrum tycker att det är ont om jobb för de unga. De vill ha snabba praktiker som underlättar för de unga att skaffa sig erfarenheter.

Vidare vill man se billigare bostäder och tillgång till kollektivtrafik. Tillgång till snabbt internet är också viktigt.

Invandrarna på Navigatorcentrum vill få en möjlighet att lära känna svenskar och kunna rota sig, exempelvis genom samlingsplatser som språkkaféer och med hjälp av olika temakvällar.

De vill även ha riktiga jobb i stället för praktik, betonar vikten av att lära sig språket och fler bostäder i anslutning till bra kommunikationer.

Hela rapporten hittar du här.

Relaterade artiklar