Laddar

Så undviker du soteld

Faran ökar när folk eldar i kakelugn på vintern.

delningar

Det kan vara mysigt att tända en brasa på vintern om man har kakelugn eller öppen spis hemma men det finns också risker i form av soteld.

Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna.

Tjäran uppkommer oftast av fuktig ved och/eller dålig tilluft till förbränningen.

En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på över 1000 grader kan förekomma. En soteld känns igen genom ett mullrande ljud och att ett gnistregn syns från skorstenen, skriver RäddningstjänstenFacebook och ger följande tips:

Om en soteld uppstår i skorstenen:

1. Stäng alla luckor på eldstaden.

2. Ring larmnummer 112 och begär räddningstjänsten.

3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd, speciellt vid bjälklags- genomgångarna och på vinden samt taket.