Laddar

Så skyddar du dig från åskan

Sommaren är högsäsong för åskväder. Det sprids både fakta och myter om hur man ska bete sig när det åskar. 24Halmstad reder ut det hela.

delningar

Under sommaren är risken på för åska större än annars. Men hur ska man egentligen bära sig åt om man hamnar mitt i ett åskoväder. 24Halmstad har sammanställt en lista med tips på hur du bäst skyddar dig från blixten.

Det är viktigt att vara uppmärksam på väderprognosen och hålla koll på den kontinuerligt eftersom dis eller annat som skymmer sikten kan dölja att ett åskmoln är på väg att bildas.

I faktarutan nedanför hittar du tips på hur du vet om en plats är säker att vistas på när det åskar, och vad du ska göra när du väl är där.

Säkra platser:

Rent generellt är det bättre att vistas inne i byggnader, ju större desto bättre.

Undvik att röra eller stå nära lampor eller andra elektriska apparater. Håll dig också borta från vattensystem (kranar, duschar) eller eldstäder.

Undvik också att använda den fasta telefonen om du har en. Det är dock inte farligt att använda mobiltelefonen, så länge den inte är på laddning.

Stäng alla dörrar och fönster.

Undvik att gå ut på till exempel balkonger eller verandor.

Oftast är det säkert att vistas i bilar och andra stängda fordon av metall, men det är viktigt att tänka på följande: • Stora fönster och andra icke-metalliska ytor minskar säkerheten. • Rör inga metalldelar eller radion när du sitter i bilen. • Däcken har ingen skyddande effekt. • Ett blixtnedslag kan skada bilens elektronik och däck.

Om du inte kan söka skydd bör du huka dig och hålla ihop fötterna så mycket som möjligt. Detta gör du för att undvika stegspänning som inträffar när blixten slår ner i marken och leder strömmen vidare. Om ni är en grupp bör avståndet mellan individerna vara minst fem meter.

Några saker att undvika:

Det är klokt att hålla sig borta från backkrön, stränder, diken och andra våta platser.

Ett paraply kan fungera som åskledare så du bör undvika att fälla upp det när det åskar.

Vistelse i tält, öppna båtar och segelbåtar (om de inte är ordentligt skyddade) eller på cyklar och motorcyklar kan också vara farligt.

Stå inte i närheten av byggnader eller bilar du inte kan använda som skydd. Undvik metallstängsel och andra kon­­struktioner.

Undvik gränsområdet mellan skog och öppna platser. Ställ dig inte heller i närheten av eller under enskilda träd eller små dungar. Ett säkert avstånd motsvarar ungefär trädets höjd eller åtminstone några meter från de längsta grenarna. Gå däremot gärna in i skogen.

Källa: Elsäkerhetsverket

Relaterade artiklar