Laddar

Så mycket skattade invånarna för kapitalinkomster i Blekinge

"Är den högsta siffran som vi har sett."

delningar

De senaste 25 åren har skatten från privatpersoner för kapitalinkomster ökat med 71 miljarder, motsvarande 346 procent. I Blekinge skattade Sölvesborgsborna mest med 5 881 kronor per invånare förra året. Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. 

– Själva inkomstskatten på kapital är väldigt hög i år, 92 miljarder, vilket är den högsta siffran som vi har sett, säger Johan Åhman, statistiker på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

För deklarationsåret 2017, vilket gäller inkomster under 2016 låg rikssnittet för kapitalinkomstskatt på cirka 9 200 kronor per person.

 

Till inkomst av kapital räknas inkomster och utgifter som inte kan hänföras till näringsverksamhet eller tjänst. Det kan till exempel vara uthyrning av privata tillgångar, utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Endast fysiska personer (privatpersoner och dödsbon) beskattas för inkomst av kapital. Överskott av kapital beskattas med en statlig skatt på 30 procent och vid underskott medges skattereduktion.

Källa: Skatteverket.