Laddar

Så mycket har ungdomsarbetslösheten minskat

Ungdomsarbetslösheten ut i Blekinge – så mycket har den minskat.

delningar

Så här ser Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april ut i Blekinge:

Förra månaden var 9,5 procent – 7 116 personer, inskrivna som arbetslösa. Det kan jämföras med 9,9 procent för april 2017.

14,5 procent – 1 215 personer, av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa. Förra året under samma period var motsvarande siffra 17,2 procent.

2 847 personer var öppet arbetslösa, motsvarande siffra april 2017 var 3 243 personer.

Förra månaden deltog 4 269 personer i program med aktivitetsstöd.

I april anmälde sig 297 personer som öppet arbetslösa. April 2017 var motsvarande siffra 263.

755 personer fick arbete, det kan jämföras med april förra året då 802 fick arbete.

15 personer varslades om uppsägning – i april förra året var det 64 personer.