Så mår Blekingarna – enligt en folkhälsoenkät

Foto: Arne Trautmann

Resultatet visar att utvecklingen går mot en bättre hälsa.

delningar

Resultatet av 2018 års folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor som publicerades nu under våren visar att Blekingarna mår allt bättre.

I undersökningen har 280 000 svenskar, varav 2 800 blekingar, fått svara på ett antal frågor om sin upplevda hälsa. Resultatet visar att utvecklingen går mot en bättre hälsa, men precis som tidigare undersökningar visar årets undersökning att Blekinges invånare skattar sin hälsa något lägre än i övriga landet.

Region Blekinge har dragit några slutsatser kring undersökningsresultatet som bland annat att yngre mår bättre än äldre, män mår överlag bättre än kvinnor, höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare, högutbildade mår bättre än lågutbildade samt att kvinnor har sämre sjukskrivningstal och ohälsotal jämfört med männen.

Undersökningen visar också att Blekinge har ett högre insjuknande i hjärtinfarkt än riket i stort. Övervikt och fetma ökar, precis som i övriga Sverige, och personer som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande eller har oro, ängslag eller ångest ökar.

Sammantaget har livsvillkoren för de flesta i Sverige förbättrats sedan 2006 och den ekonomiska standarden har generellt blivit högre samt att sysselsättningsgraden har ökat. Men i jämförelse med riket i övrigt anser Region Skåne att det finns en del utmaningar att ta hänsyn till när det gäller livsvillkoren för Blekingarna.

Några av utmaningarna är att den genomsnittliga disponibla inkomsten är lägre, ungdomsarbetslösheten är högre även om den minskat, de sociala relationerna är svagare och även om Blekinge har fler med gymnasial utbildning finns det färre antal som har eftergymnasial utbildning.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar