Laddar

Så många hushåll får inte post varje vardag

"Det är inte en godtagbar ursäkt för att inte uppfylla femdagarsutdelning."

delningar

Det finns 1 354 hushåll i Sverige som är undantagna kravet på att post ska delas ut varje vardag, i Blekinge är motsvarande siffra 15. Det visar statistik från Post- och telestyrelsen, PTS.

– Vid vissa specifika förhållanden får Postnord göra undantag. Den vanligaste orsaken är att det är ett glest befolkat område med väldigt långa avstånd, säger Joakim Levin, sakkunnig i regleringsfrågor på postavdelningen på PTS.

På flera håll i landet uppstod det förra sommaren problem med postutdelningen.

– Postnord hade bland annat svårt med rekryteringen av sommarvikarier och fick ställa in turer. Men det faller ju inte under något undantag, utan den uppgiften ska lösas. Det är inte en godtagbar ursäkt för att inte uppfylla femdagarsutdelning, säger Joakim Levin.

Relaterade artiklar