Laddar

Så många får bilstöd i Blekinge

"I och med lagändringen som trädde i kraft januari 2017 så började vi om på noll."

delningar

Förra året betalades 158 miljoner kronor ut i bilstöd till personer med funktionsnedsättning. Enligt statistik från Försäkringskassan är det ungefär hälften så mycket som 2016.

I Blekinge betalades 2 980 000 kronor ut i bilstöd till 24 personer förra året, vilket kan jämföras med 4 675 905 kronor till 45 personer året innan.

– I och med lagändringen som trädde i kraft januari 2017 så började vi om på noll. Alla ansökningar som kom in efter det ska gälla efter den nya lagstiftningen, säger Henrik Alenius, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, till Nyhetsbyrån Siren och fortsätter:

– Ansökningar om bilstöd går till viss del i cykler. Just 2015 och 2016 kom det in väldigt många ansökningar, vilket är en förklaring till att det blev färre ansökningar 2017.

 

Bilstöd.

Bilstödet är ett bidrag till personer med funktionsnedsättning, som har stora svårigheter att förflytta sig och åka med allmänna kommunikationsmedel, och som behöver köpa eller anpassa ett fordon efter sina behov.

Sedan 2007 kan nytt bilstöd beviljas vart nionde år. Före det var det vart sjunde år.

Källa: Försäkringskassan.