Laddar

Så många äldre har trygghetslarm i Blekinge

Så ser det ut i länet – kommun för kommun.

delningar

Den vanligaste hjälpen som äldre får från socialtjänsten är trygghetslarm. Antalet personer som fick insatsen ökade med tre procent i hela landet mellan oktober 2016 och 2017.

– Vi vet inte varför just trygghetslarmen har ökat mest. Jag tror att det beror på en kombination av flera faktorer. Vi har fler äldre och det är fler som bor hemma, så kanske efterfrågas trygghetslarmen mer, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen.

Det råder stora skillnader mellan kommunerna i Blekinge. I Karlskrona hade 1 582 personer som var 65 år eller äldre trygghetslarm förra året. Det kan jämföras med 453 personer i Sölvesborg, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen.

Relaterade artiklar