Laddar

Så jämställt är det bland cheferna i din kommun

Så ser det ut i Blekinge.

delningar

Nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att 29 procent av cheferna i Ronneby var kvinnor 2016 – det är den lägsta andelen i Blekinge. 

– Störst andel kvinnliga chefer i riket fanns inom branscherna utbildning, samt vård och omsorg. Störst andel manliga chefer fanns inom byggverksamhet och inom tillverkning och utvinning, säger Linn Eriksson, utredare på SCB.

2016 var könsfördelningen bland cheferna jämställd i 139 kommuner, om det definieras som att minst 40 procent har ett visst kön. Motsvarande siffra var 124 kommuner 2015.