Laddar

Positiv konjunktur för småföretagen i Blekinge

Småföretagen går bra men avmattning väntas.

delningar

Det råder positiv konjunktur för småföretagen i Blekinge län och det sammanvägda nettotalet för konjunkturindikatorn ligger på 81. Det kan jämföras med rikssnittet som är 74, enligt siffror från Swedbank och Företagarna.

Däremot spås de kommande tolv månaderna bli svårare i Blekinge. Rikssnittet för konjunkturindikatorn förväntas öka till 99 medan i Blekinge förväntas det sjunka till 68.

– Den samlade konjunkturindikatorn i Blekinge ligger bättre än rikets konjunktur men inom samtliga områden finns det en lägre ställd förväntan inför det kommande året. Framtidstron är dock stark, Blekinges expansionsutsikter är de näst högsta i riket, säger Anna Stening Frost, kommunikation och projektledning Företagarna Syd i ett pressmeddelande.

Det stora hindret för tillväxt som småföretagen i både Blekinge och resten av landet upplever är bristen på lämplig arbetskraft. 21 procent av företagen i länet upplever detta som det största hindret.

– Att hitta lämplig arbetskraft uppges som det enskilt största hindret för expansion. För att möta matchningsproblematiken när det gäller kompetens behöver vi i länet fortsätta utveckla samarbetet mellan till exempel högskolan, säger Mats Henriksson, biträdande kontorschef Swedbank Blekinge.

Utöver brist på arbetskraft är höga arbetskraftskostnader och tuff konkurrens de näst mest betydande expansionshindren i länet. Tillsammans med några andra län upplever Blekinge i högre grad än övriga län att politisk oförutsägbarhet är ett hinder för expansion.