Laddar

Polis kallades till boende – två gånger

Foto: Mattias Nilsson

Personen blev utåtagerande och polis kallades till platsen.

delningar

Förra året fick en person med demenssjukdomen Alzheimers, en plats på ett korttidsboende i Karlshamns kommun under två veckor. Personen flyttades sedan till ett annat korttidsboende med demensinriktning. På det nya boendet blev personen utåtagerande och polis kallades till platsen vid två tillfällen. Brukaren blev efter kontakt med läkarbil omhändertagen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

En utredning som gjorts visar att det finns brister i personalens förmåga att hantera brukarens utåtagerande beteende i samband med flytten till det nya boendet.

Det finns inget i utredningen som visar varför personen behövde tvångsvård, men man kan konstatera att det inte går att avgöra om det föreligger något missförhållande eller inte.

Relaterade artiklar