Laddar

Ny statistik visar: Allt fler arbetar längre

Allt fler tar ut tjänstepension efter 65. - Foto: Pixabay

Vill att lagreglerna ska ändras.

delningar

Ny statistik från Förhandlings- och samverkansrådet, PTK, visar att allt fler skjuter på att ta ut sin pension. I ett pressmeddelande skriver rådet att de nya siffrorna utmanar bilden av att tjänstepensionen skulle vara ett hinder för ett längre arbetsliv.

– Statistiken illustrerar tydligt att de som har ITP* väljer att arbeta allt längre upp i åren, trots att lagen ger dem möjlighet att gå i pension redan vid 55 år. Endast 212 personer har tagit ut sin tjänstepension vid den åldern sedan 2008. Politikerna behöver istället rikta blicken mot andra faktorer än möjlighet till tidiga uttag som påverkar människors beslut om att gå i pension, säger Martin Linder, ordförande för PTK.

Statistik från Alecta, som förvaltar tjänstepensionen ITP, visar att fler tar ut sin tjänstepension senare i livet. Av närmare 340 000 personer som tagit ut sin pension efter 2008 så är det endast 0,4 procent som gjort det innan 60 - årsdagen. Bara 212 personer tog ut den vid 55 års ålder.

PTK menar nu att politiker istället för att fokusera på tidiga uttag borde möjliggöra ett uppehåll i uttaget av tjänstepensionen.

– Lagreglerna för tjänstepension bör ändras så att det går att pausa ett påbörjat uttag av tjänstepension. Idag är det inte möjligt. Det skulle möjliggöra för människor att återgå i arbete efter en tids hel- eller deltidspension. Detta skulle skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv, säger Martin Linder.

Rapporten "Ordning och reda i pensionspyramiden" presenterades av PTK på ett seminarium i Almedalen under onsdagen.

Relaterade artiklar