Laddar

Myndigheten varnar: Vanliga missen som kan stå dig dyrt

Genrefoto: Arkiv.

Konsumentverket har nyligen gjort en granskning. Det här behöver du känna till som bostadsägare.

delningar

Att köpa bostad är för de allra flesta en av livets största affärer. Det rör stora summor och många har väldigt liten erfarenhet av bostadsköp.

Mot den bakgrunden har Konsumentverket granskat hur fastighetsmäklare informerar köpare om deras undersökningsplikt. Granskningen omfattar 13 mäklarföretag och rör den skriftliga information som mäklaren ska lämna till köparen av hus eller bostadsrätt.

Det som gör området extra krångligt är att köp av bostad omfattas av två olika lagar: Jordabalken för köp av hus samt köplagen vid köp av bostadsrätt. Det är viktigt att du själv har koll på dina skyldigheter, annars kan det stå dig dyrt.

– Köplagen, som gäller vid köp mellan privatpersoner, är inte anpassad för köp av en bostadsrätt. Den passar bättre när du ska köpa en soffa eller en tv av någon annan person, säger Maria Nilsson, jurist på Konsumentverket med inriktning på boendefrågor.

Det gör att om du upptäcker fel i efterhand som du tycker att mäklaren borde informerat om innan köp, kan du ändå behöva ta ansvaret för att åtgärda problemen.

Granskningen visar att de flesta mäklare har information med likartat innehåll. Däremot kritiserar Konsumentverket mäklarna, som måste bli mycket tydligare med skillnaderna i undersökningsplikten beroende på om man är spekulant på ett hus eller en bostadsrätt.

– Eftersom de flesta inte kan så mycket om att köpa bostad är det extra viktigt att mäklaren är tydlig och kan informera om skillnaderna. Det är inte alls så att reglerna i jordabalken kan användas när man står inför ett köp av bostadsrätt, säger hon.

Konsumentverket har redan i Konsumentrapporten 2017 påtalat svårigheterna med att lagstiftningen inte är anpassad för bostadsrätter.

Otydliga regler ställer till problem. Det kan vara oklart för såväl köpare som säljare och förening vem som ansvarar för fel som upptäcks vid en besiktning av en bostadsrätt, enligt Konsumentverket.

Relaterade artiklar