Laddar

Motorvägsprotestanter belönas av minnesfond

Får pengar för att de "värnat jordbruksmarken".

delningar

Nu kommer den ideella föreningen Ändra vägförslaget Lösen – Jämjö i Blekinge att belönas med pengar ur Anders Stenströms minnesfond. 

Den ekonomiska belöningen består av 5 000 kronor.

Ändra vägförslaget Lösen-Jämjö belönas för att de med stort engagemang värnat jordbruksmarken och för att ha presenterat konstruktiva och alternativa lösningar avseende ny vägdragning av E22. Genom att mobilisera lokalsamhället och skapa ett imponerande mediaintresse har deras arbete skapat efterverkningar ända upp i riksdagen, skriver stipendieutdelarna Den goda jorden i ett pressmeddelande.

Den goda jorden 

Anders Stenströms minnesfond administreras av den ideella föreningen Den Goda Jorden som förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.