Laddar

”Många med allergi får lida i onödan”

Astma- och allergiförbundet är kritiska till den hjälp som landstingen erbjuder.

delningar

Pollensäsongen är på gång och en del har så stora besvär av sin allergi att det enda som hjälper är en vaccination mot allergin.

Läkemedelsbolaget ALK gör sedan 2010 mätningar vartannat år i januari månad av hur många som just då genomgår allergivaccination. Den senaste rapporten kom i januari 2018.

Det beräknade behovet för allergivaccination är 200 personer per 10 000 invånare per år, enligt SFFA (Svenska Föreningen för Allergologi) och riksgenomsnittet för patienter i landets alla landsting var i januari 2018 cirka 17,5 patienter per 10 000 invånare, enligt ALK. Alltså en bra bit under det beräknade behovet.

För Blekinges del handlar det om att vi ligger precis på rikssnittet med 18 vaccinerade patienter per 1000 invånare i januari, enligt statistiken.

För omkringliggande landsting ser siffrorna ut som följer:

Skåne: 21

Kalmar: 21

Kronoberg: 17

– Samtliga landsting ligger långt under det beräknade behovet, vilket gör att många med allergi får lida i onödan. Att möjligheten till allergivaccination är så olika stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen: ”En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”, säger Maritha Sedvallson som är förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet i ett pressmeddelande.