Laddar

Landstinget lovar bättre bemötande – oavsett kön eller etnicitet

En ny, femårig plan ska tas fram.

delningar

Snart ska Landstinget Blekinge bli bättre på att bemöta alla patienter, oavsett kön, sexuell läggning, social status, etnicitet eller ålder.

Det här har beslutats på landningsstyrelsens senaste sammanträde och går ut på att landstingsdirektören under det kommande året får arbeta med att ta fram en plan för ett bättre bemötande, en plan som ska gälla de kommande fem åren.

Tanken är att planen även ska bli ett led i ett större arbete med att göra så att vården i högre grad utgår från patienternas samlade behov och livssituation.