Laddar

Krockade med framförvarande – vill få tillbaka körkortet

"Tvingas cykla nästan två mil om dagen”.

delningar

En 39-åring man bosatt i Mörrum kolliderade den 25 april i år med ett fordon.

Kollisionen kom efter att mannen missbedömt avståndet till framförvarande.

Den 25 september återkallades mannens körkort och Transportstyrelsen spärrade kortet en månad, något som 39-åringen motsatte sig eftersom han är den ende föraren i familjen och nu tvingas cykla nästan två mil om dagen.

I sitt utlåtande har mannen hävdat att föraren framför honom bromsade in för sent och att han inte hann reagera i tid. Dock bromsade 39-åringen in så att kollisionen inte skulle bli så allvarlig.

Utifrån detta menar mannen att det hade räckt med en varning och att Transportstyrelsens beslut om att spärra körkortet är fel.

Saken överklagades till Förvaltningsrätten som nu kommit med sitt avgörande.

De anser att en varning inte är en tillräcklig åtgärd och att mannen i fråga brustit i en trafikregel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Förvaltningsrätten skriver att normal spärrtid är två månader men att man här redan tagit hänsyn till mannens omständigheter.

En månads spärrtid av mannens körkort ska därför fortsatt gälla.