Laddar

Kristdemokraternas krav: ”Lägg ner landstingen”

Kristdemokraterna vill lägga ner alla landsting. De tycker att staten gör ett mer effektivt jobb. Den nyheten släpptes i veckan.

delningar

Om bara en månad är det val i Sverige och i veckan presenterade Kristdemokraterna sitt valmanifest. En av huvudpunkterna i programmet är att de vill lägga ner samtliga landsting. Det innebär att Landstinget Blekinge, som efter nyår planerar att byta namn till Region Blekinge, kan försvinna, ifall KD får bestämma.

– Vi säger att landstingen ska läggas ner. Det är både möjligt och nödvändigt. Det är en 150 år gammal struktur med 21 landsting, som inte längre är modern. Staten ska ta över ansvaret för all sjukvård. De ska finansieras och styras av staten, men inte nödvändigtvis av politiker. Det kan vara så att professioner (exempelvis läkare) kan styra vårdenheterna, säger Tuve Skånberg (KD), ledamot i riksdagen samt toppkandidat för riksdagsvalet i norra och östra Skåne.

Frågan lyftes redan i Almedalen tidigare under sommaren, där Kristdemokraterna konstaterade att "landstingen hade gjort sitt". De hänvisade till en rapport där KD tycker att det saknas en bra organisation och ledning av sjukvården.

Hur löftet kommer att tas emot av landstingspolitikerna är däremot oklart. Syftet är att skapa en god, jämställd, effektiv och mer jämlik sjukvård.

– Man kan inte göra alla glada, men man kan göra alla sjuka och skattebetalare blir glada. Om man gör detta rationellt över hela landet så går det att pressa priserna på behandlingar för de allvarligaste sjukdomarna. Ifall det görs rationellt så kan människor från exempelvis Kristianstad åka till Växjö eller Uppsala för att få en snabb behandling istället för att vänta länge i kö. Människor som väntar på livsviktigt vård ska få det snabbt, säger Tuve Skånberg.

– När Kristdemokraterna kom till makten så kortade vi ner körerna. Vi införde en kömiljard och fick ner köerna till under tre månader. Sedan Stefan Lövfen (S) tog över har det gått upp igen. Det är i dag 87 000 personer i kö.

Kommer personal på sjukhus och vårdcentraler att påverkas ifall förslaget skulle gå igenom?

– Det ska det inte göra. Man har redan genomfört det i Norge och Danmark. Det behövs inte ett landsting med regionfullmäktige och annat, för att exempelvis klara ambulanstransporterna. Detta är inget som ska dras i långbänk, säger Tuve Skånberg.

Relaterade artiklar