Laddar

Kommunen vill ha svar om utlovade polisresurser

"Den otrygghet och rädsla som invånarna känner är påtaglig".

delningar

Polisens nedskärningar har gett utrymme för etablering av kriminella grupperingar och organiserad brottslighet i Ronneby, skriver kommunen i ett pressmeddelande där man samtidigt kräver ett svar från regeringen i frågan.

De senaste två årens oroligheter i staden med upprepade gängbråk och kriminella uppgörelser har under senaste månaderna eskalerat vilket resulterat i en ohållbar situation för samhället och dess medborgare, menar kommunen.

Under den senaste veckan har dagliga uppgörelser under både dag- och kvällstid skett på stadens centrala torg och andra allmänna platser. Den otrygghet och rädsla som invånarna känner är påtaglig, skriver man.

Vid flera tillfällen har Ronneby kommun påtalat bristen av poliser i kommunen till såväl rikspolischef som regionpolischef.

Under 2016 gavs ett löfte om återöppnande av den lokala polisstationen som ännu inte infriats.

– Dagens situation i Ronneby kommun kan liknas vid en storstadsproblematik men utan att resurserna ställs i paritet till det akuta tillståndet. Därför kräver vi omgående besked om hur regeringen och Polismyndigheten avser att agera för att prioritera samt fördela polisiära resurser till Ronneby kommun, skriver kommunalrådet Roger Fredriksson, (M).

Relaterade artiklar