Laddar

Kommunen förvånas av intresset för ensamenkät

Fler svar än väntat kom in.

delningar

Ensamstående invånare över 65 år bosatta i Karlshamns kommun fick i en enkät anonymt svara på frågor om hur de önskade sig sin boendesituation.

Intresset för detta visade sig vara större än förväntat.

Av 1000 utskickade enkäter har 440 svar kommit in till Stadsbyggnadsavdelningen och nu ska man ta svaren i beaktande när man från kommunens håll planerar framtidens boenden.