Laddar

Jobben där flest blir sjukskrivna

Statistik från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron ökat under senare år och mest utsatta är kvinnor som jobbar på särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta.

delningar

Ny statistik från Försäkringskassan visar vilka branscher där flest är sjukskrivna 14 dagar eller mer. 

Kvinnor som jobbar på särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta har högst sjukfrånvaro. Av 1000 anställda kvinnor där så är 200 sjuka.

Näst flest sjukskrivningar finns bland kvinnor som jobbar inom förskolan med 171 sjukfall per 1000 sysselsatta.

Bland männen är det transportbranschen som skördar flest sjukskrivningar. Statistiken för män som jobbar inom branschen för landstransporter är 105 sjukfall per 1000 sysselsatta.

– Olycksrisker, tunga lyft och obekväma arbetsställningar är några av förklaringarna till varför sjukfrånvaron är högst i dessa branscher. Andra förklaringar kan vara att arbetet har höga krav med små möjligheter för den enskilde att påverka arbetssituationen. Detta visar på betydelsen av ett bra arbetsmiljöarbete hos arbetsgivarna, säger Lars-Åke Brattlund, chef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Under senare år har sjukfrån­varon ökat och mellan 2011 och 2015 har antalet sjukfall över 14 dagar ökat från 107 till 130 bland kvinnor och från 60 till 69 bland män

Sjukfrånvaron är högre inom kommun- och landstingssektorn än vad den är inom statlig- och privat sektor.

– Vi för kontinuerligt en dialog med arbetsgivarna angående vikten av en sund arbetsmiljö och anpassningar av arbetsplatserna för att förhindra och förkorta sjukskrivningar, avslutar Lars-Åke Brattlund.

Tre stora branscher där kvinnor har hög sjukfrånvaro (antal sjukfall längre än 14 dagar per 1000 sysselsatta år 2015)

Vård- och omsorg inom särskilt boende för äldre och funktionshindrade (200) Förskoleutbildning (171) Öppna sociala insatser (163)

Tre stora branscher där män har hög sjukfrånvaro (antal sjukfall längre än 14 dagar per 1000 sysselsatta år 2015) 

Landtransport (105) Byggande av hus (91) Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet (88)

Källa: Försäkringskassan.