Laddar

Hon vet vad ortsnamnen betyder

Naturgeografen har snöat in på bakgrunden till varför orter i Blekinge heter som de heter.

delningar

Har någon gång funderat över varför Fridlevstad heter som det heter eller vad namn som Askunga, Snäckevik och Beseboda kommer ifrån?

Då är du inte ensam. Naturgeografen Katarina Olsson har blivit så nyfiken att hon samlat information om olika namn på platser i länet i sin blogg.

– Jag har nästan alltid varit intresserad av landskapsfrågor. Kulturlandskapet rymmer så mycket historia och det är spännande att försöka utröna den. Odlingsrösen, gravrösen, husgrunder, stenmurar…. och uråldriga namn på gårdar och byar. Det blir som ett stort pussel att lägga, säger hon.

I bloggen får man bland annat lära sig att Hammar i namnet Hammarby betyder bergsklack och att KnarrvikVerkö emanerar från namnet på ett vikingaskepp.

Varför är det bra att känna till vad ortsnamnen betyder? –  Jag tycker det ger en dimension till landskapet. Tänk en biltur genom Blekinge. Man tar in landskapet, höjder och dalar, havsglimtar och sjöutsikter. På vägskyltar läser man en massa ortnamn, och ibland vet man direkt att det exempelvis är en by med tusenåriga anor, en annan by som ligger vid en bergknalle, en tredje by som säkert växte upp vid en kvarn etc. Och allt det kan man läsa ut av respektive bynamn.

Hur hittar du all fakta om ortsnamnen? – Genom olika slags litteratur om ortnamn, SAOB i kombination med egna kunskaper och ibland besök på plats eller en titt på gamla kartor. Man behöver lite kunskap om landskapet.

Något favoritnamn bland Blekinges alla byar och samhällen har hon dock ännu inte fått.