Laddar

Hattholmen kan förvandlas till nöjesfält

Under tiden sanering och projektering sker på Hattholmen i Karlskrona skulle området kunna användas som säsongspermanent nöjesfält, menar en medborgare i ett förslag till kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är delvis positiv till idén.

delningar

Att marken skulle användas till ett säsongspermanent område för nöjesfält anser man dock vara svårt, eftersom man helst vill ha ett varierat utbud där.

Ett nöjesfält är en av många saker som marken skulle kunna användas till, menar man.

Det var 2013 som en medborgare väckte idén om att använda före detta oljehamnen som plats för ett nöjesfält.

”Då Hattholmen är det första som möter alla som landvägen närmar sig Karlskrona centrum borde det kunna vara ett lyft för staden och regionen”, står det i förslaget.

Nu har kommunen granskat idén och menar att den alls inte är dum.

”Planarbetet samt saneringen av marken gör att det kommer att dröja ett antal år innan marken på Hattholmen kan bebyggas. Under den tiden kan det helt korrekt vara intressant att öppna upp området för aktiviteter”, skriver kommunstyrelsen.

Dock vill man i stället för ett stadigvarande nöjesfält se en variation på Hattholmen.

”Ett temporärt nöjesfält kan vara en aktivitet tillsammans med många andra”, står det i svaret på medborgarförslaget.

Relaterade artiklar