Laddar

Här skolkar flest elever i Blekinge

Allt fler gymnasieelever i Blekinge blir av med sitt studiebidrag på grund av skolk. Det visar statistik från Centrala studienämnden.

delningar

Antalet elever som blir utan studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro ökar i Blekinge.

I fyra av länets fem kommuner så har mer skolk än tidigare rapporterats in. Endast Sölvesborg har sett en minskning av skolket.

Ronneby är den kommun i Blekinge med högst andel skolkare, 9,6 procent av eleverna har fått sitt studiestöd indraget. Under läsåret 2014/2015 så låg den siffran på 7,3 procent.

I Karlshamn har andelen skolkare fördubblats sedan 2014. Då var det 4 procent av eleverna som blev av med sitt studiebidrag. Enligt den senaste statistiken från CSN så har 8,4 procent av eleverna i kommunen blivit inrapporterade för skolk.

En förklaring till den här ökningen är de skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för fem år sedan. Gymnasieskolorna har sedan 2012 till uppgift att rapportera in skolk till CSN om en elev varit frånvarande mer än fyra timmar under en månad. Tidigare låg den gränsen på 20 procent frånvaro.

 

 

 

Fakta från CSN. 

63 procent av samtliga skolkare är pojkar, 37 procent är flickor.

Fristående skolor rapporterar en högre andel skolkare än de kommunala skolorna.

Studerande med lärlingsersättning får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk, jämfört med övriga gymnasiestuderande.

Statistik från Blekinges kommuner.

Ronneby: 9,6 procent (7,8 procent)

Karlshamn: 8,2 procent (4 procent)

Karlskrona: 7,9 procent (6,9 procent)

 Olofström: 5,8 procent (5,3 procent)

Sölvesborg: 2,2 procent (6,1 procent)