Laddar

Här kostar elevhälsan mest

Så mycket kostar elevhälsan i länet.

delningar

Kostnaden för elevhälsa i landets skolor varierar stort. Det visar statistik från Skolverket som Nyhestbyrån Siren sammanställt.

– Det ser olika ut hur man organiserar elevhälsan. På en del ställen finns den på skolenheterna, på andra ställen kan den finnas centralt. En del huvudskolmän kanske köper in tjänsterna. Men alla elever ska ha tillgång till elevhälsa, säger Susanne Zetterquist, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

I Nordmaling, Alvesta och Heby var kostnaden lägst under förra året. Där låg siffran på cirka 1 500 kronor per elev. I Bräcke var kostnaden för elevhälsan den högsta med knappt 11 000 kronor per elev. I statistiken ingår kostnader för bland annat skolläkare, skolsjuksköterskor och skolkuratorer. Kostnader för lokaler, elevassistenter och skolvärdar räknas inte in.

Så ser det ut i Blekinge: 

 

 

Elevhälsan

Elevhälsan regleras i skollagen. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Källa: Socialstyrelsen, Vägledning för elevhälsan.