Laddar

Här har flest närhet till kollektivtrafik i Blekinge

Det råder stora variationer i närhet till kollektivtrafik i länet.

delningar

I Karlskrona ligger 75 procent av bostäderna inom 400 meter från en hållplats för kollektivtrafik, i Olofström är motsvarande siffra 59 procent. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

– En förutsättning för att man ska göra färre resor med bil är att man har tillgång till kollektivtrafik, säger Agata Bar Nilsson, utredare på Boverket.

Statistiken kommer vara ett underlag för Boverket som kommer att göra en uppföljning av miljökvalitetsmålet  – God bebyggd miljö.

– En av de saker som vi vill följa är kopplingen mellan bebyggelsestruktur och kollektivtrafik, och huruvida man bygger i närheten till de hållplatser som finns. Det som blir intressant är att se skiftningen efter 2015 när man började bygga mycket, säger Agata Bar Nilsson.