Laddar

Här är länets nya naturreservat

Vackra platser att besöka under året.

delningar

Länsstyrelsen har utsett tre platser i länet till att bli nya naturreservat.

Det handlar dels om Västra Näsnabben i Sölvesborgs kommun. Här växer rödlistade växter som luddfingerört, busktörne, backsippa samt svamparna scharlakansvaxskivling och blåröding.

Även Sölvesborgsviken blir nytt reservat. Området hyser förutom fåglar flera sällsynta och skyddsvärda arter av bland annat fjärilar och groddjur.

Slutligen blir Flymen i Karlskrona kommun naturreservat. De kulturhistoriska värdena där är betydande och sammanfaller till stor del med naturvärdena i det gamla odlingslandskapet.

Relaterade artiklar