Laddar

Här är det högst överlevnad efter hjärtstopp

Positiva siffror för länet.

delningar

1 317 personer räddades till livet efter plötsligt hjärtstopp i Sverige 2016, visar siffror från Svenska hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport.

De tre sjukhus med högst antal patienter som skrivs ut levande från sjukhus per 100 disponibla sjukhusbäddar är Blekingesjukhuset i Karlskrona, Danderyds sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

Foto: Mattias Nilsson.

Chansen till överlevnad är beroende av var på sjukhus som patienten befinner sig när hjärtstoppet inträffar. Om patienten befinner sig på Angiografiavdelning så överlever 63 procent men om patienten befinner sig på vårdavdelning
 överlever bara 17 procent, skriver Hjärt- lungrådet i ett pressmeddelande.