Laddar

Funktionshindrade får högre ersättning

"Viktigt för oss att följa lagstiftarens intention".

delningar

150 funktionshindrade inom LSS i Karlshamns kommun kommer från och med 1 januari i år att få höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet från 7:50 kronor till 14 kronor i timmen, enligt ett beslut i nämnden för arbete och välfärd.

– Det är viktigt för alla människor att ha en meningsfull sysselsättning och för oss att följa lagstiftningens intuition som är att daglig verksamhet och liknande sysselsättning syftar till att ge personer med funktionsnedsättning något intressant och meningsfullt att göra på dagarna. Det kan också vara en del i en plan för att öka en persons möjligheter att få ett arbete, säger Agnetha Lindblom Eriksson, verksamhetschef inom Stöd och service i Karlshamns kommun i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar