Laddar

Fortsatt bevattningsförbud i norra kommundelen

Avråder från att ta ut vatten från åar och sjöar.

delningar

I de norra delarna av Karlskrona kommun råder det fortsatt bevattningsförbud.

Det låga grundvattenståndet gör att det är förbjudet att vattna med slang för hushåll i Holmsjö, Nävragöl, Saleboda och Spjutsbygd som är anslutna till det kommunala vattennätet, meddelar Karlskrona kommun.

Samtidigt avråder Länsstyrelsen från att ta ut vatten från sjöar och vattendrag eftersom detta riskerar att medföra skada för vattenmiljön och vattenlevande organismer när flödena är så låga som de är för tillfället.

Det är dock inte ett vattenförbud i juridisk benämning som gäller i länet utan en uppmaning.

– Oroliga bönder och medborgare behöver inte söka tillstånd från Länsstyrelsen just nu trots låga flöden, säger Johanna Parikka Altenstedt, kommunikatör vid länsstyrelsen.

Relaterade artiklar