Laddar

Försämrat tillstånd uppmärksammades inte

Omsorgsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria.

delningar

Omsorgsförvaltningen i Karlshamn har gjort en lex-Maria anmälan. Det var i slutet av maj som en brukare på ett ordinärt boende skickades till sjukhuset grund av intorkning samt trycksår.

Brukarens försämrade tillstånd gällande intag av mat och dryck och att denne blev alltmer sängliggande uppmärksammades inte av personalen.

Enhetschefen kommer att gå igenom rutin för när hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas och informera, utbilda personalen kring mat- och vätskeregistrering samt hur man förebygger trycksår.

Relaterade artiklar