Laddar

Föreningen ville få bort förtöjd båt

En man förtöjde en båt vid en privat brygga. Efter detta försökte föreningen som äger bryggan få bort båten.

delningar

I mitten av augusti skickade en samfällighetsförening i Karlskrona kommun in en ansökan till Kronofogden om vanlig handräckning. Man begärde ett interimistiskt beslut sedan en man har förtöjt en båt vid en privat brygga som ägs av föreningen.

Enligt föreningen var båten förtöjd på ett sätt som gör att slipen blockeras och eftersom den angjorts vid högvatten begärs ett interimistiskt beslut så att den inte fastnar vid ett lägre vattenstånd.

Efteråt kom svaret från Kronofogden som förpliktigade mannen att flytta båten från hamnområdet.