Laddar

Fick vänta på vård trots symtom på propp i hjärnan

Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

delningar

En patient  i 70-årsålder med symtom som talade för en propp i hjärnan sökte hjälp på sin vårdcentral och blev remitterad till akutmottagningen. Men det tog knappt en timme innan patienten undersöktes på akutmottagningen.

Efter det gick det snabbt med röntgen och bedömning. Patientens tillstånd krävde ingen propplösande behandling och denne kunde efter en vecka åka hem med lättare kvarstående symtom.

Nu anmäler Landstinget Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.