Laddar

Fartyg kollades för nykterhet ombord

Så många besättningsmän kontrollerades.

delningar

Tidigare i år genomförde Kustbevakningen en satsning på nykterhetskontroller av sjöfarten.

Trots att man genomförde över hundra utandningsprov resulterade endast två av dessa i misstanke om sjöfylleri. Totalt kontrollerades besättningsmedlemmar på 45 större fartyg i hamnar runt Sveriges kust, skriver Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

I Blekinges farvatten kontrollerades fem fartyg och här genomfördes sex utandningskontroller.

De två fallen där man misstänkte sjöfylleri av normalgraden förekom i Gävleborgs och Västra Götalands län.

Resultatet med endast två rapporterade fall är mycket positivt, och tyder på en säker sjöfart ur detta perspektiv. Att alkohol ändå förekommer, och kan leda till olyckor med skador på liv och miljö som följd, innebär att behovet finns av fortsatta kontroller och information om reglerna, menar Kustbevakningen.

Totalt kontrollerades 107 personer

Kontrollerna genomfördes på 45 fartyg

Två brott av normalgraden upptäcktes, det vill säga 0,2‒1,0 promille

Kontrollerna är fördelade på 13 län runt om i landet