Laddar

EXTRA: Livsfarliga sjukdomen – var femte bär på bakterien

I Skåne drabbas närmare tio personer om året. Smittskyddsläkaren: "Ytterst ovanligt att man drabbas".

delningar

Varje år drabbas mellan 50 och 100 personer i Sverige av meningokockinfektion eller epidemisk hjärnhinneinflammation. I Skåne har i snitt 9,6 personer om året drabbats det senaste årtiondet, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Meningokock-bakterien (Neisseria meningitidis) är vanligt förekommande i svalget hos människor. Bakterien kan ge upphov till blodförgiftning och hjärnhinneinflammation vilket kan vara livshotande.

– Båda är allvarliga tillstånd som förekommer men det är ovanligt. Typiskt för meningokocker är att man snabbt insjuknar, det är en ovanlig sjukdom men har ett snabbt förlopp, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd i Skåne.

Den danska folkhälsomyndigheten, Styrelsen for Patientsikkerhed, uppskattar att meningokockbakterien finns hos var femte ung person. Det visar undersökningar gjorda i Danmark.

Waldeck berättar att den siffran säkerligen stämmer på ett ungefär även i Sverige. Han menar dock att majoriteten kan ha den utan att få besvär eller uppvisa symptom.

– Alla människor bär på bakterier, de flesta är godartade och hålls under kontroll av immunförsvaret. Sen finns det fall där människor får en smitta och immunförsvaret inte kan ta hand om det, säger han och fortsätter:

– Vi har alltid bakterier i svalg och näsa. Att man bär på denna bakterie eller andra är inget konstigt då det finns en bakterieflora där.

Finns det en större risk för personer i någon särskild ålder?

– Det beror på, det kan drabba alla åldrar men vissa meningokocker drabbar i större andel barn, tonåringar och äldre, säger Mattias Waldeck.

Meningokocker smittar via saliven. Om man misstänker ett fall så görs en utredning för att se vilka som ligger i riskzonen för att smittas, till exempel respektive eller familjemedlemmar.

Sjukdomen behandlas med antibiotika men allvarligt drabbade av hjärnhinneinflammation kan få kvarstående skador på hjärna och nervsystem, även andra organ kan skadas.

Enligt Folkhälsomyndigheten bär drygt tio procent av den svenska befolkningen på bakterien. Meningskocken kategoriseras i 13 olika grupper, främst fem av dessa är sjukdomsframkallande. Förra året påträffades 50 fall i hela landet, varv nio var i Skåne.

Symptom

Hög feber.

Muskelsmärtor.

Stelhet i nacken.

Kraftig eller tilltagande huvudvärk.

Trötthet.

Medvetslöshet eller känsla av att medvetandet störs.

Röda eller svarta blödningar/fläckar på huden,

Källa: Styrelsen for Patientsikkerhed/Folkhälsomyndigheten.

Relaterade artiklar