Laddar

EU strör miljoner över Blekinge

Pengarna ska gå till hundraprocentig bredbandstäckning.

delningar

Blekinge får miljoner i EU-medel för digitalisering och innovation i Blekinge. Medlen går bland annat till insatser som ska arbeta för en hundraprocentig bredbandstäckning till hushållen i Blekinge och öka innovationer inom och hälso- och sjukvården i Blekinge.

Strukturfondspartnerskapet i Skåne Blekinge har vid sitt sammanträde den 5 december prioriterat de projekt som ska få medel ur EU:s socialfond och regionalfond.

– Blekinge ligger långt efter när det gäller utbyggnad av bredband och användning av digitala e-hälsotjänster. Det ska vi ändra på, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge och vice ordförande i strukturfondspartnerskapet. De projekt vi prioriterat är viktiga satsningar för att förbättra den digitala infrastrukturen och använda digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården, säger hon.

Dessa satsningar får ta del av pengarna: 

Digitala Blekinge Projektet ska ta fram en regional strategi för digital infrastruktur, etablera samverkan inom digitalisering och digital infrastruktur samt ökad kunskap om digitaliseringens effekter, möjligheter och hot. Projektledare är Region Blekinge.

E-Health Innovation Blue Science Park som arbetar med Blekinges innovationsmiljö får medel att fortsätta sitt arbete att föra samman It- och telekomföretag med hälso- och sjukvården för att få fram nya digitala e-hälsotjänster som utvecklar hälso- och sjukvården i Blekinge.

Relaterade artiklar